Räpina Vallavolikogu istung

Aeg:
21. märts 2018 kell 15:30 – 17:00
2018-03-21T15:30:00+02:00
2018-03-21T17:00:00+02:00
Koht:
Meeksi teenuskeskus
Kesk 20
Mehikoorma, 62511 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Teet Helm
505 5297

Päevakord:
1. Volikogu esimehe informatsioon
2. Vallavanema informatsioon
3. Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (volikogu esimees)
4. Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine (volikogu esimees)
5. Räpina Vallavolikogu 19. aprilli 2017. a otsuse nr 13 „Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine” muutmine (jurist)
6. Räpina Vallavolikogu 20. detsembri 2017 otsuse nr 83 „Räpina Vallavolikogu esindaja nimetamine üldhariduskooli hoolekogusse” muutmine (haridus- ja kultuurikomisjoni esimees)
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine – Elektrilevi Osaühing (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
8. Isikliku kasutusõiguse seadmine – MTÜ Räpina Spordiklubi (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
9. Vallavara võõrandamine (abivallavanem)
10. Ülesannete delegeerimine vallavalitsusele (jurist)
11. Räpina vallavara kord (abivallavanem)
12. Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord (sotsiaalhoolekandespetsialist)
13. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (sotsiaalhoolekandespetsialist)
14. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
15. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
16. Meeksi Vallavolikogu 09.05.2013 määruse nr 7 „Meeksi Vallavolikogu ja Meeksi Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord kehtetuks tunnistamine (kantseleispetsialist)
17. Meeksi Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 8 „Meeksi vallavolikogu eelarvekomisjoni põhimäärus” kehtetuks tunnistamine (kantseleispetsialist)
18. Meeksi Vallavolikogu 28.01.2010 määruse nr 3 „Meerapalu raamatukogu põhimäärus” kehtetuks tunnistamine (kantseleispetsialist)
19. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

Back to top button
jaga
Close
Close