E T K N R L P
1
2
3
4
5
Revisjonikomisjoni koosolek 15:30
Revisjonikomisjoni koosolek
veebr. 5 kell 15:30 – 17:00
Revisjonikomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaani arutelu (komisjoni esimees) 2. Järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
6
7
8
9
10
11
12
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 15:30
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
veebr. 12 kell 15:30 – 16:45
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2024–2028 heakskiitmine (arendusspetsialist) Kinnisasja võõrandamine_Räpina Kastani 19 (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) Kinnisasja võõrandamine_Võõpsu Sadama 10 (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) Hallatavate asutuste eelarve taotluste koostamiseks juhiste andmise ja vormide kehtestamise ettepanek finantsjuhile …
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 17:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek
veebr. 12 kell 17:00 – 19:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek @ Volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt:  Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2024 – 2028 heakskiitmine (arendusspetsialist) Ülevaade Räpina valla haridusreformi hetkeseisust (vallavanem) Ülevaade haridus- ja noorsootööspetsialisti 2024. aasta tööplaanidest Ülevaade kultuuri- ja sporditööspetsialisti 2024. aasta tööplaanidest Haridus- ja kultuurikomisjoni 2024. …
13
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek 14:30
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
veebr. 13 kell 14:30 – 16:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ Räpina Vallavalitsus volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2024–2028 heakskiitmine (arendusspetsialist) Uute sotsiaaltööspetsialistide tutvustus Sotsiaalosakonna info (sotsiaalhoolekandespetsialist) Ülevaade sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2023. aasta tööst (komisjoni esimees) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek 16:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek
veebr. 13 kell 16:00 – 17:30
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek @ Volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2024–2028 heakskiitmine (arendusspetsialist) Kinnisasja omandamine _ Räpina Aianduse 4 (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) Kinnisasja võõrandamine _Räpina Kastani 19 (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) Kinnisasja võõrandamine _Võõpsu Sadama 10 (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) Majandus- …
14
15
16
17
18
19
20
21
Räpina Vallavolikogu korraline istung 14:00
Räpina Vallavolikogu korraline istung
veebr. 21 kell 14:00 – 15:30
Räpina Vallavolikogu korraline istung @ Räpina volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Volikogu esimehe informatsioon Vallavanema informatsioon Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine Ettekandja: valimiskomisjoni esimees Revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaani kinnitamine Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2024–2028 heakskiitmine Ettekandja: arendusspetsialist Kinnisasja omandamine _ …
22
23
24
25
26
27
28
29
Back to top button
jaga
Close
Close