aug. 20 kell 09:00 – 15:00
09:00
 
Tuletõrjeühingu väljak
16:00
Päevakord: 1. Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmis osalemine (arengu- ja planeeringuosakonna juhataja) 2. Kinnisasja võõrandamine (arengu- ja planeeringuosakonna juhataja) 3. Detailplaneeringu algatamine – Võõpsu mnt 20 (arengu- ja planeeringuosakonna juhataja) 4. Räpina VVK 21.04.2010 määruse nr 5 „Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord” muutmine (arengu- ja planeeringuosakonna juhataja)
Räpina Vallavolikogu saal
15:30
Päevakord avalikustatakse 25.08.2017.
Räpina Vallavolikogu saal
16:00
Kolmapäeval, 30. augustil toimub Räpina Muusikakoolis kell 16.00-18.00 uute õpilaste täiendav vastuvõtt. Eriti ootame õpilasi puhkpilli ja akordioni erialadele! Osadele erialadele hakkab õpilaste arv täis saama, kuid see selgub lõplikult alles augustikuu lõpus. Erialad: klaver, akordion, lõõtspill, viiul, flööt, plokkflööt, klarnet, trompet, saksofon, tuuba, soololaul (saab õppida juhul kui õpitakse põhiõppes samaaegselt mõnda …
Räpina Muusikakool
sept. 1 Terve päev
00:00
 
Räpina Lasteaed Vikerkaar
08:30
 
Ruusa Põhikool