märts 21 kell 15:30 – 17:00
15:30
Päevakord: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (volikogu esimees) 4. Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine (volikogu esimees) 5. Räpina Vallavolikogu 19. aprilli 2017. a otsuse nr 13 „Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine” muutmine (jurist) 6. Räpina …
Meeksi teenuskeskus
märts 22 kell 09:30 – 10:30
09:30
 
Räpina Lasteaed Vikerkaar
märts 22 kell 19:00 – 20:30
19:00
Räpina Aianduskooli saal
märts 25 kell 11:00 – 13:30
11:00
Räpina loomemaja