Räpina Vallavolikogu istung

Aeg: 24. oktoober 2018 kell 15:30 – 17:00
Koht: volikogu saal, Kooli 1, Põlva, 63308 Põlva maakond, Eesti

Päevakorra projekt: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Valimiskomisjoni koosseisu muutmine (vallasekretär) 4. Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine (komisjoni esimees) 5. Omafinantseeringu tagamine (abivallavanem) 6. Kinnisasja võõrandamine – Jõe 9a (abivallavanem) 7. Räpina valla 2018-2019 aastate konsolideeritud raamatupidamisaruannete audiitori määramine (finantsosakonna juhataja) 8. Veriora Päevakeskuse tegevuse lõpetamine (abivallavanem) …