Veriora rahvamaja ajaloost

Veriora valla Viluste algkool-rahvamaja 1928.a.

Veriora rahvamaja eelkäijaks on Võru Metsakombinaadi Veriora metsapunkti a/ü klubi, kus avapidu peeti 1.jaanuaril 1965. aastal (paiknes praeguse Veriora Noortekeskuse alal). Huviringide töö oli aktiivne, tegutsesid segarahvatantsurühm, näitering, noorteorkester, rahvapilliorkester, puhkpilliorkester, estraadiorkester, naisansambel, meesansambel ja meestrio.
2001. a. sai valmis Viluste koolimaja aula ning Veriora rahvamaja kolis koolimajja. Viluste PK aula on ka Veriora rahvamaja saaliks. Lisaks kuuluvad rahvamajale lavatagused ruumid ja puhkeruum. Vana Veriora klubihoone lammutati ja asemele ehitati Veriora Noortekeskus. Kuni selle ajani jõudsid klubi ja hiljem rahvamaja juhatajateks olla: Aino Mähar, Silvi Pass, Inge Piirisild, Helle Peedusoo, Karin Sulg, Milvi ja Randar Aia, Sirje Siniaas, Tarmo Ilves ja Lehte Jerlov.
18. märtsist 2004 pärineb Veriora Vallavolikogu määrus, mille kohaselt liideti Veriora rahvamaja Leevi rahvamajaga, kusjuures ühendatavad kultuuriasutused lõpetasid tegevuse alates 20. juulist 2004. a., mil alustas tegevust nende asutuste baasil loodud uus asutus Veriora Valla Kultuur. Vastloodud asutuse Veriora Valla Kultuur juhatajaks sai Kristo Help, kes lahkus töölt 2005. aasta veebruaris. 2005. a märtsist kuni 2017. a novembrini korraldas kultuuritööd nii Veriora rahvamajas (Viluste PK) kui Leevi rahvamajas Piret Rammo. 1. märtsist 2018 asus sellele ametikohale Anu Luiga.
Veriora rahvamajas tegutseb memmede rahvatantsurühm Eideratas (juhendaja Esta Sokman), naisrahvatantsurühm Triibu-Liine (juhendaja Helje Põvvat), segarahvatantsurühm Paras Paar (juhendajateks Esta Sokman ja Krista Salf), vokaalansambel Kadri (juhendaja Heli Aia).
Segarahvatantsurühm Paras Paar võib oma sünniaastaks lugeda 1965. aastat. Läbi aastate on tantsurühmal olnud head ja töökad juhendajad: Silvi Küüts, Helve Salf, Ulvi Toomik, Esta Sokman ja Krista Salf.
Vokaalansambel Kadri alustas tegevust 1968. aastal. Pikka aega oli ansambli juhiks kauaaegne rahvamuusikaorkestri juhendaja ja dirigent Heino Mähar. 1979. aastast võttis ansambli juhtimise enda kätesse Laine Kiudorf, kes juhendas kadrisid 2009. aastani, mil andis juhendaja rolli üle Heli Aiale, kelle juhendamisel lauldakse tänaseni.
Veriora naisrahvatantsurühma tegevuse algusajaks võib lugeda 1983. a. detsembrit, kui Veriora metsapunkti klubi saalis esmakordselt kokku tuldi. Juhendajaks tollal Vilve Varusk. Alates 2007. aastast kannab rühm nime Triibu-Liine. Juhendajateks on olnud Vilve Varusk, Silvi Küüts, Helve Salf, Esta Sokman, Krista Salf, Ene Mölder, praegu Helje Põvvat. Üldtantsupeoaastatel moodustatakse Triibu-Liine tantsijatest ka naisvõimlemisrühm (juhendaja Krista Salf).

Infoks: Lisaks Viluste PK kasutab saali muusika- ja liikumistundide ning pidude läbiviimiseks ka Veriora Lasteaed Õnneseen.
Veriora rahvamaja tegevused toimuvad saalis pärastlõunal või õhtul (E alates15.00 , T,K, N alates 18.00).

Back to top button
jaga
Close
Close