Räpina Vallavolikogu istung

Aeg:
20. jaan. 2021 kell 15:30 – 17:30
2021-01-20T15:30:00+02:00
2021-01-20T17:30:00+02:00
Koht:
Räpina Loomemaja I korruse saal + Zoom keskkond
Pargi 31
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Teet Helm
505 5297

Päevakorra projekt:

  1. Volikogu esimehe informatsioon
  2. Vallavanema informatsioon
  3. Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava uuendamine

Ettekandja: arendusspetsialist

  1. Räpina Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: eelarve- ja arengukomisjoni esimees

  1. Vallavara kasutusse andmine

Ettekandja: majandusvaldkonna abivallavanem

  1. Vallavanemale ja abivallavanematele lisatasu maksmine

Ettekandja: volikogu esimees

  1. Lisatasu maksmine

Ettekandja: vallasekretär

  1. Räpina Vallavolikogu 21.11.2018 määruse nr 34 “Räpina valla preemiate andmise kord” muutmine I lugemine

Ettekandja: kultuuri- ja sporditööspetsialist

  1. Räpina Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 23 „Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029” muutmine

Ettekandja: majandusvaldkonna abivallavanem

  1. Järgmisest istungist
Back to top button
jaga
Close
Close