Räpina Vallavolikogu istung

Aeg:
20. veebruar 2019 kell 15:30 – 17:30
2019-02-20T15:30:00+02:00
2019-02-20T17:30:00+02:00
Koht:
Volikogu ruum 204
Kooli 1
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Teet Helm
505 5297
Räpina Vallavolikogu istung @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Volikogu esimehe informatsioon
 2. Vallavanema info
 3. Arvamus kaevandamisloa muutmise taotluse kohta (hangete- ja keskkonnaspetsialist)
 4. Kinnisasja omandamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
 5. Rahvakohtunike kandidaatide valimine (jurist)
 6. Valimiskomisjoni koosseisu muutmine (vallasekretär)
 7. Räpina Vallavolikogu 17.01.2018 otsuse nr 1 „Abivallavanemate tegevusvaldkondade määramine” muutmine (vallasekretär)
 8. Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine (komisjoni esimees)
 9. Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (volikogu esimees)
 10. Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine (volikogu esimees)
 11. Räpina Vallavolikogu 19.12.2018 otsuste nr 1-3/66-68 “Hüvitise maksmine” kehtetuks tunnistamine (volikogu esimees)
 12. Räpina Vallavolikogu 31. oktoobri 2017 otsuse nr 54 „Vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine” muutmine (volikogu esimees)
 13. Räpina Vallavolikogu 07. novembri 2017 otsuse nr 59 „Abivallavanema töötasu ja hüvitiste määramine” muutmine (volikogu esimees)
 14. Räpina Vallavolikogu 31. oktoobri 2017 määruse nr 10 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord“ muutmine (volikogu esimees)
 15. Mehikoorma Põhikooli põhimäärus I lugemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 16. Räpina Ühisgümnaasiumi põhimäärus I lugemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 17. Viluste Põhikooli põhimäärus II lugemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 18. Räpina valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord II lugemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 19. Veriora Lasteaia Õnneseen põhimäärus II lugemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 20. Räpina Lasteaia Vikerkaar põhimäärus II lugemine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 21. Järgmisest istungist (volikogu esimees)