Räpina Vallavolikogu istung

Aeg:
19. jaan. 2022 kell 15:30 – 17:30
2022-01-19T15:30:00+02:00
2022-01-19T17:30:00+02:00
Koht:
Räpina Loomemaja saal
Pargi 31
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Peeter Sibul
50 19 734

Päevakorra projekt:

 1. Volikogu esimehe informatsioon
 2. Vallavanema informatsioon
 3. Räpina valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ning üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

Ettekandja: planeeringute- ja maakorraldusespetsialist

 1. Nõusoleku andmine – MTÜ Põlva Jahiseltsi Räpina jahipiirkond

Ettekandja: majandusvaldkonna abivallavanem

 1. Nõusoleku andmine – AS Revekorilt varade omandamine Räpina vallale

Ettekandja: majandusvaldkonna abivallavanem

 1. Hoonestusõiguse seadmine

Ettekandja: majandusvaldkonna abivallavanem

 1. Räpina valla aukodaniku nimetamine

Ettekandja: volikogu esimees

 1. Räpina valla kuldmärkide andmine

Ettekandja: volikogu esimees

Räpina valla kuldmärgi andmine – Sahnjuk

Räpina valla kuldmärgi andmine – Trumsi

Räpina valla kuldmärgi andmine – Kukk

 1. Räpina valla hõbemärkide andmine

Ettekandja: volikogu esimees

Räpina valla hõbemärgi andmine – Järve

Räpina valla hõbemärgi andmine – Kahu

Räpina valla hõbemärgi andmine – Narruskberg

Räpina valla hõbemärgi andmine – Randma

Räpina valla hõbemärgi andmine – Meensalu

 1. Räpina valla 2022. aasta eelarve II lugemine

Ettekandja: finantsjuht

 1. Räpina Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 13 „Räpina Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Ettekandja: vallasekretär

 1. Räpina valla 2022. aasta eelarve III lugemine

Ettekandja: finantsjuht

 1. Järgmisest istungist
Back to top button
jaga
Close
Close