Räpina Vallavolikogu istung

Aeg:
23. jaanuar 2019 kell 15:30 – 17:00
2019-01-23T15:30:00+02:00
2019-01-23T17:00:00+02:00
Koht:
volikogu saal
Kooli 1
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Teet Helm
505 5297
Räpina Vallavolikogu istung @ volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Ülevaade Kagu Ühistranspordikeskuse tegevusest (juhatuse liige Sander Saar)
 2. Volikogu esimehe informatsioon
 3. Vallavanema informatsioon
 4. Abivallavanema sisuline ülevaade 2018. aastal tehtust (abivallavanem P. Rammo)
 5. Jaoskonnakomisjonide nimetamine (vallasekretär)
 6. Räpina Vallavolikogu 7. novembri 2017 otsuse nr 60 „Räpina Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine ning vallavalitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine” muutmine (vallavanem)
 7. Meetmes osalemine (sotsiaalhoolekandespetsialist)
 8. Kinnisasja rendile andmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
 9. Määruste kehtetuks tunnistamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
 10. Viluste Põhikooli põhimäärus (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 11. Räpina valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 12. Veriora Lasteaia Õnneseen põhimäärus (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 13. Räpina Lasteaia Vikerkaar põhimäärus (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 14. Järgmisest istungist (volikogu esimees)