Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek

Aeg:
14. veebruar 2018 kell 17:00 – 18:00
2018-02-14T17:00:00+02:00
2018-02-14T18:00:00+02:00
Koht:
Räpina Vallavolikogu saal
Kooli 1
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Ulla Preeden
5400 5833
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakord:
1. Koostöö prioriteedid Räpina valla sõprusvaldade ja -piirkondadega (vallavanem)
2. Räpina vallavalitsuse info haridus- ja kultuuri valdkonnas (abivallavanem)
3. Avalduse arutelu (MTÜ Kõrvipalu Loometalu)
4. Räpina valla põhimäärus (vallasekretär)
5. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine (vallasekretär)
6. Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 14 „Räpina Vallavalitsuse põhimäärus” muutmine (vallasekretär)
7. Räpina valla 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava (haridus- ja noorsootööspetsialist)
8. Noorte huvitegevuse toetamise kord (haridus- ja noorsootööspetsialist)
9. Haridus- ja noorsootöö valdkonna õigusaktides vallavolikogu pädevusse antud ülesannete delegeerimine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
10. Haridus- ja kultuurikomisjoni 2018. a tööplaan (komisjoni esimees)