Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek

Aeg:
14. veebruar 2018 kell 15:30 – 16:00
2018-02-14T15:30:00+02:00
2018-02-14T16:00:00+02:00
Koht:
Räpina Vallavolikogu saal
Kooli 1
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Toomas Heering
504 3974
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakord:
1. Räpina valla põhimäärus (vallasekretär)
2. Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 14 „Räpina Vallavalitsuse põhimäärus” muutmine (vallasekretär)
3. Veriora Vallavolikogu 21.02.2013 määruse nr 8 „Valla ametiautode kasutamine ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord” kehtetuks tunnistamine (vallasekretär)
4. Noorte huvitegevuse toetamise kord (haridus- ja noorsootööspetsialist)
5. Räpina valla 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava (haridus- ja noorsootööspetsialist)
6. Räpina Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 20 muutmine (hangete- ja keskkonnaspetsialist)
7. Räpina valla 2018. aasta eelarve II lugemine (finantsosakonna juhataja)
8. Info