Räpina Valla KultuurikeskusTantsurahva tegemised

Põlvamaa rahvatantsu žanripäev

Reedel, 15. märtsil 2013 kell 18 Räpina Aianduskooli saalis

2013. aasta on Eestis pühendatud kultuuripärandile. Teema-aasta eesmärk on, et inimesed teadvustaksid kultuuripärandit kõikjal enda ümber ning mõistaksid, et seda tuleb ühiselt hoida – kultuuripärand on meie identiteedi osa ja alus. Kunakultuur, sh ka kultuurmaastik, on inimtekkeline, siis keskendubki aasta programm inimestele: inimesed kultuuriruumides, kultuuripärand kogukonna väärtushinnangutes, noored.

Pärandi hoidmisel tuleb lisaks sellele, kuidas me seda teeme, mõelda ka sellele, kellele me seda hoiame – aasta juhtmõtteks on: “Pärijata pole pärandit”. Seda, mida ja kuidas me täna hoiame, hakkavad tulevased põlved uuesti mõtestama. / http://parandiaasta.ee/et/

15. märtsil Räpinas toimuva žanripäeva teema on seotud Kultuuripärandi aastaga ning kannab pealkirja „Kost mi olõmõ tulnu, kohe olõmõ tiil“.

Igal tantsurühmal palume ühise kontserdi tarvis ette valmistada üks tants, mis haakuks teemaga ning tantsu sissejuhatuseks rääkida oma rühma, rühmajuhi või valitud tantsu kohta lühike pärimuslugu. Teema laiendamise võimalusi peaks jaguma, nii tagasi mineviku, kui ka tuleviku suunas.

Igale tantsurühmale on saalis oma laud, mida saate soovi korral ise katta. Peale kontserti on võimalus veel koos istuda, nautida head seltskonda ja meelt lahutada.

Kohapeal on olemas helivõimendus ja helitehnik, saatemuusikaks võimalus kasutada klaverit ja fonogrammide mängimiseks CD-mängijat. Kassettmaki kasutamise võimalust ei ole!
Kontsert salvestatakse videona, mida on DVD valmimisel võimalus ka tantsurühmadel tellida. Esinemise järjekorra koostavad korraldajad.

Lugupidamisega
Katri Karpson
Räpina Rahvamaja juhataja
GSM 515 3254
rahvamaja@rapina.ee
11.02.2013

Back to top button
jaga
Close
Close