Räpina Vallavolikogu istung

Aeg:
16. mai 2018 kell 15:30 – 17:00
2018-05-16T15:30:00+03:00
2018-05-16T17:00:00+03:00
Koht:
Räpina Vallavolikogu saal
Kooli 1
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Teet Helm
505 5297

Päevakord:
1. Volikogu esimehe informatsioon
2. Vallavanema informatsioon
3. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine (komisjoni esimees)
4. Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine (volikogu esimees)
5. Räpina Vallavolikogu 20. detsembri 2017 otsuse nr 84 „Esindaja nimetamine Leevi Hooldekodu hoolekogusse” muutmine (sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees)
6. Räpina Vallavolikogu 21. märtsi 2018 otsuse nr 1-3/15 “Vallavara võõrandamine” muutmine (abivallavanem)
7. Kinnisasja omandamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
8. Esindaja määramine Põlvamaa turvalisuse nõukogu rahvatervise komisjoni (vallasekretär)
9. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (vallasekretär)
10. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded (abivallavanem)
11. Munitsipaaleluruumide üüri piirmäär Räpina vallas (ehitusspetsialist)
12. Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 (hangete- ja keskkonnaspetsialist)
13. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

Back to top button
jaga