Räpina Vallavolikogu korraline istung

Aeg:
20. sept. 2023 kell 15:30 – 17:00
2023-09-20T15:30:00+03:00
2023-09-20T17:00:00+03:00
Koht:
Räpina volikogu saal
Kooli 1
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Peeter Sibul
50 19 734

Päevakorra projekt:

  1. Volikogu esimehe informatsioon
  2. Vallavanema informatsioon
  3. Sotsiaalhoolekande seaduse §-ga 22¹ pandud kohustustega seoses Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve teostamiseks taotluse esitamine

Ettekandja: vallasekretär

  1. Räpina linnas Võhandu tn 16 ja Võhandu tn 23 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: planeeringute- ja maakorraldusespetsialist

  1. Reaalservituudi seadmine ja kinnisasja tasuta võõrandamine

Ettekandja: planeeringute- ja maakorraldusespetsialist

  1. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine

Ettekandja: majandusvaldkonna abivallavanem

  1. Räpina valla arengukava 2035+ I lugemine

Ettekandja: vallavanem

  1. Järgmisest istungist

 

Istungi otseülekanne YouTube-s

Back to top button
jaga
Close
Close