Räpina Vallavolikogu istung

Aeg:
15. märts 2023 kell 15:30 – 17:30
2023-03-15T15:30:00+02:00
2023-03-15T17:30:00+02:00
Koht:
Räpina volikogu saal
Kooli 1
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Peeter Sibul
50 19 734

Päevakorra projekt:

  1. Volikogu esimehe informatsioon
  2. Vallavanema informatsioon
  3. Revisjonikomisjoni aktide kinnitamine

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees

  1. Umbusalduse avaldamine abivallavanemale

Ettekandja: volikogu liige T. Kala

  1. Maa omandamine kergliiklustee rajamiseks

Ettekandja: planeeringute- ja maakorraldusespetsialist

  1. Kinnisasja koormamine

Ettekandja: planeeringute- ja maakorraldusespetsialist

  1. Rahumäe külas asuva Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ning detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

Ettekandja: planeeringute- ja maakorraldusespetsialist

  1. Vallavara võõrandamine – Leevi, Kooli 6-2 korteriomand

Ettekandja: majandusvaldkonna abivallavanem

  1. Vallavara võõrandamine – Meerapalu, Külakeskuse hoonestatud kinnisasi

Ettekandja: majandusvaldkonna abivallavanem

  1. Järgmisest istungist

Istungi otseülekanne YouTube-s

Back to top button
jaga
Close
Close