Räpina Vallavolikogu istung

Aeg:
16. juuni 2021 kell 15:30 – 17:30
2021-06-16T15:30:00+03:00
2021-06-16T17:30:00+03:00
Koht:
Räpina Valla Kultuurikeskuse saalis
Aianduse
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Teet Helm
505 5297

Päevakorra projekt:

  1. Volikogu esimehe informatsioon
  2. Vallavanema informatsioon
  3. Ülevaade valla teede olukorrast ja kavandatud tegevustest 2021. aastal

Ettekandja: taristuspetsialist

  1. Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine

Ettekandja: vallasekretär

  1. Räpina Vallavolikogu liikmete arvu ja mandaatide määramine ning valimisringkonna moodustamine

Ettekandja: vallasekretär

  1. Räpina valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: finantsjuht

  1. Räpina valla jäätmekava aastateks 2021-2026

Ettekandja: majandusvaldkonna abivallavanem

Kaasettekandja: SWECO Projekt AS esindaja/projektijuht Sven Otsmaa

  1. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Ettekandja: kultuuri- ja sporditööspetsialist

  1. Räpina valla 2021. aasta I lisaeelarve

Ettekandja: finantsjuht

10. Järgmisest istungist

Back to top button
jaga
Close
Close