Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek

Aeg:
11. sept. 2023 kell 15:30 – 17:00
2023-09-11T15:30:00+03:00
2023-09-11T17:00:00+03:00
Koht:
Volikogu ruum 204
Kooli 1
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Toomas Heering
504 3974

Päevakorra projekt:

  1. Sotsiaalhoolekande seaduse §-ga 22¹ pandud kohustustega seoses Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve teostamiseks taotluse esitamine (vallasekretär)
  2. Räpina valla arengukava 2035+ (vallavanem)
  3. Räpina linnas Võhandu tn 16 ja Võhandu tn 23 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
  4. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine (majandusvaldkonna abivallavanem)
  5. Asustusjaotuse muutmine_Pihosi – ülevaade hetkeolukorrast (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
  6. Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Back to top button
jaga
Close
Close