E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 15:30
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
mai 6 kell 15:30 – 16:45
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: SA Räpina Kultuurkapital tegevuse tutvustus (nõukogu esimees) Kinnisasja võõrandamine Puhastusseadme katastriüksus Räpinas (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) Kondratjevi taotluse arutelu (majandusvaldkonna abivallavanem) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
7
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek 13:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
mai 7 kell 13:00 – 15:30
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ Põlva Hooldekodu | Põlva | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt:  Põlva valla uue Lina tn hooldekodu külastus, sotsiaaltöö korraldus Põlva vallas (juhataja) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek 16:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek
mai 7 kell 16:00 – 17:30
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek @ Volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Kinnisasja võõrandamine Puhastusseadmete katastriüksus Räpinas (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) Ülevaade Võõpsu veeprojekti arengu hetkeolukorrast (majandusvaldkonna abivallavanem) Kondratjevi taotluse arutelu (majandusvaldkonna abivallavanem) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
8
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 17:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek
mai 8 kell 17:00 – 19:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek @ Volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Lapsevanem T. V. pöördumise arutelu (valdkonna abivallavanem) Räpina valla noortevolikogu põhimäärus (haridus- ja noorsootööspetsialist) Räpina valla kuldmärgi andmine (ettepaneku esitaja) Räpina valla raamatukogude töökorraldusest (Räpina valla Keskraamatukogu direktor) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust …
9
10
11
12
13
Revisjonikomisjoni koosolek 15:30
Revisjonikomisjoni koosolek
mai 13 kell 15:30 – 17:00
Revisjonikomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Räpina Spordikooli tegevuse kontroll (komisjoni esimees) Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ülevaatamine (komisjoni esimees) Järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
14
15
Räpina Vallavolikogu korraline istung 15:30
Räpina Vallavolikogu korraline istung
mai 15 kell 15:30 – 17:00
Räpina Vallavolikogu korraline istung @ Räpina volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Volikogu esimehe informatsioon Vallavanema informatsioon Räpina valla jaoskonnakomisjonide moodustamine, liikmete ja asendusliikmete nimetamine Ettekandja: vallasekretär Räpina valla kuldmärgi andmine Ettekandja vallavanem Kinnisasja võõrandamine (Karpsoni) (tegemist on eraelulisi andmeid sisaldava eelnõuga, mis on tunnistatud …
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Back to top button
jaga
Close
Close