Räpina valla sündmuste kalender

E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek 15:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
veebr. 13 kell 15:00 – 16:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakord: 1. Räpina valla põhimäärus (vallasekretär) 2. Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 14 „Räpina Vallavalitsuse põhimäärus” muutmine (vallasekretär) 3. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 2018. a tööplaan 4. Sotsiaalosakonna info Jaga:FacebookGoogleTwitter
14
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 15:30
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
veebr. 14 kell 15:30 – 16:00
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakord: 1. Räpina valla põhimäärus (vallasekretär) 2. Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 14 „Räpina Vallavalitsuse põhimäärus” muutmine (vallasekretär) 3. Veriora Vallavolikogu 21.02.2013 määruse nr 8 „Valla ametiautode kasutamine ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord” kehtetuks tunnistamine (vallasekretär) 4. Noorte huvitegevuse toetamise kord (haridus- ja noorsootööspetsialist) 5. Räpina valla …
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 17:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek
veebr. 14 kell 17:00 – 18:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakord: 1. Koostöö prioriteedid Räpina valla sõprusvaldade ja -piirkondadega (vallavanem) 2. Räpina vallavalitsuse info haridus- ja kultuuri valdkonnas (abivallavanem) 3. Avalduse arutelu (MTÜ Kõrvipalu Loometalu) 4. Räpina valla põhimäärus (vallasekretär) 5. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine (vallasekretär) 6. Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 14 „Räpina Vallavalitsuse põhimäärus” …
15
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek 16:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek
veebr. 15 kell 16:00 – 17:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakord: 1. Räpina Vallavolikogu 23.11.2016 otsuse nr 72 “Maa tasuta kasutusse andmine” muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 2. Räpina valla põhimäärus (vallasekretär) 3. Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 14 „Räpina Vallavalitsuse põhimäärus” muutmine (vallasekretär) 4. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine (hangete- ja keskkonnaspetsialist) 5. Majandusosakonna info (abivallavanem) Jaga:FacebookGoogleTwitter
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28