Räpina valla sündmuste kalender

E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek 15:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
mai 8 kell 15:00 – 16:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakord: 1. Räpina Vallavolikogu 20. detsembri 2017 otsuse nr 84 „Esindaja nimetamine Leevi Hooldekodu hoolekogusse” muutmine (komisjoni aseesimees) 2. Esindaja määramine Põlvamaa turvalisuse nõukogu rahvatervise komisjoni (vallasekretär) 3. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (vallasekretär) 4. Sotsiaalosakonna info (sotsiaalhoolekandespetsialist) Jaga:FacebookGoogleTwitter
9
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 15:00
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
mai 9 kell 15:00 – 16:30
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakord: 1. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded (abivallavanem) 2. Esindaja määramine Põlvamaa turvalisuse nõukogu rahvatervise komisjoni (vallasekretär) 3. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (vallasekretär) 4. Munitsipaaleluruumide üüri piirmäär Räpina vallas (ehitusspetsialist) 5. Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 (hangete- ja keskkonnaspetsialist) Jaga:FacebookGoogleTwitter
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 17:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek
mai 9 kell 17:00 – 18:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek @ Räpina Aianduskool | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakord: 1. Kohtumine Räpina Aianduskooli esindajatega. 2. Esindaja määramine Põlvamaa turvalisuse nõukogu rahvatervise komisjoni (vallasekretär) 3. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (vallasekretär) 4. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded (abivallavanem) Jaga:FacebookGoogleTwitter
10
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek 16:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek
mai 10 kell 16:00 – 17:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakord: 1. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (vallasekretär) 2. Munitsipaaleluruumide üüri piirmäär Räpina vallas (ehitusspetsialist) 3. Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 (hangete- ja keskkonnaspetsialist) Jaga:FacebookGoogleTwitter
11
12
13
14
15
16
Räpina Vallavolikogu istung 15:30
Räpina Vallavolikogu istung
mai 16 kell 15:30 – 17:00
Räpina Vallavolikogu istung @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakord: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine (komisjoni esimees) 4. Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine (volikogu esimees) 5. Räpina Vallavolikogu 20. detsembri 2017 otsuse nr 84 „Esindaja nimetamine Leevi Hooldekodu hoolekogusse” muutmine (sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees) 6. Räpina Vallavolikogu 21. märtsi 2018 otsuse nr 1-3/15 …
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31