Räpina valla sündmuste kalender

jaan. 25 kell 15:30 Räpina Vallavolikogu saal
Istungi päevakord: 1. Volikogu esimehe info (Tiit Kala) 2. Vallavanema info (Kaido Palu) 3. Piiride muutmise ettepaneku tegemine Mikitamäe Vallavolikogule (vallavanem) 4. Räpina Vallavolikogu 26. veebruari 2014. a määruse nr 7 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest …
veebr. 22 kell 15:30 Räpina Vallavolikogu saal
Istungi päevakord: 1. Volikogu esimehe info (Tiit Kala) 2. Vallavanema info (Kaido Palu) 3. Vallavara võõrandamine (haldusspetsialist) 4. Piiride muutmise ettepaneku tegemine Mikitamäe Vallavolikogule (vallavanem) 5. Järgmisest istungist (volikogu esimees)
märts 22 kell 15:30 Räpina Vallavolikogu saal
Istungi päevakord: 1. Volikogu esimehe info (Tiit Kala) 2. Vallavanema info (Kaido Palu) 3. Projekti „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Räpina vallas” omafinantseeringu tagamine (arendusspetsialist) 4. Põlva valla üldplaneeringu kooskõlastamine (arengu- ja planeeringuosakonna juhataja) 5. Ehitise peremehetuks …
apr. 19 kell 15:30 Räpina Vallavolikogu saal
Istungi päevakord: 1. Volikogu esimehe info (Tiit Kala) 2. Vallavanema info (Kaido Palu) 3. Räpina Vallavolikogu liikmete arvu määramine (vallasekretär) 4. Valimisringkondade arvu, numeratsiooni, piiride ja mandaatide määramine (vallasekretär) 5. Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete …
mai 24 kell 15:30 Räpina Vallavolikogu saal
Istungi päevakord: 1. Volikogu esimehe info (Tiit Kala) 2. Vallavanema info (Kaido Palu) 3. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine (revisjonikomisjoni esimees) 4. Räpina VVK 21.04.2010 määruse nr 6 „Räpina valla ehitusmäärus” kehtetuks tunnistamine (vallasekretär) 5. Vallavara võõrandamine …
juuni 21 kell 15:30 Räpina Vallavolikogu saal
Istungi päevakord: 1. Volikogu esimehe info (Tiit Kala) 2. Vallavanema info (Kaido Palu) 3. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine (revisjonikomisjoni esimees) 4. Mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus asutamine (vallavanem) 5. Räpina Vallavolikogu 23.01.2013 otsuse nr 1 „Teenistuskohtade koosseis ametnikele …
juuni 28 kell 15:30 Räpina Vallavolikogu saal
Istungi päevakord: 1. Revisjonikomisjoni esimehele umbusalduse avaldamine 2. Vallavolikogu aseesimehele umbusalduse avaldamine 3. Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine
aug. 30 kell 15:30 Räpina Vallavolikogu saal
Istungi päevakord: 1. Volikogu esimehe info (Teet Helm) 2. Vallavanema info (Kaido Palu) 3. Revisjonikomisjoni liikme valimine (revisjonikomisjoni esimees) 4. Esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule (volikogu esimees) 5. Esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu volikogusse …
sept. 20 kell 15:30 – 16:30 Räpina Vallavolikogu saal
Istungi päevakord: 1. Volikogu esimehe info (Teet Helm) 2. Vallavanema info (Kaido Palu) 3. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Põlvamaa Omavalitsuste Liidule (volikogu esimees) 4. Kinnisasja omandamine – Rusa (arengu- ja planeeringuosakonna juhataja) 5. Maa …
okt. 31 kell 15:30 – 16:30 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakord: (sulgudes eelnõu koostaja ja/või ettekandja) 1. Volikogu esimehe informatsioon (volikogu esimees) 2. Alatiste komisjonide moodustamine (volikogu esimees) 3. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine (volikogu esimees) 4. Komisjonide esimeeste valimine (volikogu esimees) 5. Komisjonide aseesimeeste valimine …
nov. 7 kell 16:00 – 17:00 Räpina Vallavolikogu saal
1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanemate informatsioonid (vallavanemad) 3. Majandus- ja keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (volikogu esimees) 4. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine (komisjoni esimees) 5. Räpina vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (vallavanem) 6. Abivallavanema …
nov. 22 kell 15:30 – 16:30 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakord: (sulgudes eelnõu koostaja ja/või ettekandja) 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Räpina valla ametiasutuste ümberkorraldamine (vallavanem) 4. Räpina Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine (komisjoni esimees) 5. Räpina Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjoni …
nov. 29 kell 16:00 – 17:00 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakord: (sulgudes eelnõu koostaja ja/või ettekandja) 1. Hüvitise maksmine (vallavanem) 2. Ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallavanem) 3. Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded (vallavanem) 4. Räpina Vallavalitsuse palgajuhend (vallavanem) 5. Järgmisest …
dets. 7 kell 12:00 – 13:00 Räpina Aianduskooli saal
dets. 20 kell 15:30 – 17:00 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakord: (sulgudes eelnõu koostaja ja/või ettekandja) 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine (komisjoni esimees) 4. Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine (komisjoni esimees) 5. Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine …
jaan. 17 kell 15:30 – 16:30 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakord: (sulgudes eelnõu koostaja ja/või ettekandja) 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Abivallavanemate tegevusvaldkondade määramine (vallasekretär) 4. Räpina Vallavolikogu 29. novembri 2017. a otsuse nr 76 „Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade …
veebr. 21 kell 15:30 – 17:00 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakord: 1. MTÜ Peipsimaa Turism esindaja informatsioon (MTÜ Peipsimaa Turism juhatuse liige Kadi Ploom) 2. Volikogu esimehe informatsioon 3. Vallavanema informatsioon 4. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine (vallavanem) 5. Revisjonikomisjoni 2018. a …
märts 21 kell 15:30 – 17:00 Meeksi teenuskeskus
Päevakord: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (volikogu esimees) 4. Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine (volikogu esimees) 5. Räpina Vallavolikogu 19. aprilli …
apr. 11 kell 16:15 Räpina Muusikakool
Kell 16:15 toimub Räpina Muusikakooli saalis kontsert. Esinejateks on Otsa kooli õpilased. Kell 17:00 algavad õpitoad, kus õpetajateks on Otsa kooli õpetajad. Üritus on tasuta!
apr. 13 kell 15:30 – 17:00 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakord: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Ülevaade teede ja tänavate olukorrast ning kavandatavatest tegevustest (teedespetsialist) 4. Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (volikogu esimees) 5. Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja …
mai 16 kell 15:30 – 17:00 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakord: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine (komisjoni esimees) 4. Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine (volikogu esimees) 5. Räpina Vallavolikogu 20. detsembri 2017 otsuse nr 84 „Esindaja nimetamine Leevi Hooldekodu …
juuni 20 kell 15:30 – 17:00 volikogu saal
Päevakord: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Räpina Lasteaed Vikerkaar hoolekogusse esindaja määramine (haridus- ja kultuurikomisjoni esimees) 4. Räpina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 5. Asustusjaotuse muutmise algatamine …
juuni 23 kell 21:00 – 21:30 Räpina TÜ väljak; Räpina paisjärve ääres
aug. 15 kell 15:30 – 16:30 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakord: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamine (hangete- ja keskkonnaspetsialist) 4. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemine (haridus- ja noorsootööspetsialist) 5. Teiste omavalitsuste huvikoolide ja erahuvikoolide …
sept. 26 kell 15:30 – 17:00 volikogu saal
Päevakord: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Kohanime määramine liikluspinnale (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 4. Detailplaneeringu kehtestamine – Kärbi (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 5. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine – Viira veski, Soidla, Jõekääru (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) …
okt. 24 kell 15:30 – 17:00 volikogu saal
Päevakorra projekt: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Valimiskomisjoni koosseisu muutmine (vallasekretär) 4. Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine (komisjoni esimees) 5. Omafinantseeringu tagamine (abivallavanem) 6. Kinnisasja võõrandamine – Jõe 9a (abivallavanem) 7. Räpina …
nov. 21 kell 15:30 – 16:30 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakorra projekt: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 otsuse nr 83 “Räpina Vallavolikogu esindaja nimetamine üldha-riduskooli hoolekogusse” muutmine (haridus- ja kultuurikomisjoni esimees) 4. Asustusjaotuse muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 5. Detailplaneeringu …
dets. 19 kell 15:30 – 17:00 volikogu saal
Päevakorra projekt: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Esindajate nimetamine Räpina valla preemiate andmise hindamiskomisjoni (haridus- ja kultuurikomisjoni esimees) 4. Projekti „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine” omafinantseeringu tagamine (arendusspetsialist) 5. Räpina valla ametiasutuse …
juuni 19 kell 15:30 Räpina haldushoone
Räpina Vallavolikogu korraline istung Päevakorra projekt: Volikogu esimehe info Vallavanema info Arvamuse andmine Tuurapera turbatootmisraba töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande kohta (hangete- ja keskkonnaspetsialist) Räpina valla 2018. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsjuht) Räpina Muusikakooli …
Back to top button
jaga
Close
Close