Räpina valla sündmuste kalender

nov. 15 kell 08:30 – 09:30 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakorra projekt: 1. 2018. a eelarve täitmise analüüs ja võrdlemine uue aasta eelarve projektiga 2. Järgmisest koosolekust
nov. 15 kell 15:30 – 16:30 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakorra projekt: 1. Detailplaneeringu menetlustähtaja pikendamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 2. Asustusjaotuse muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 3. Räpina valla preemiate andmise kord II lugemine (abivallavanem) 4. Räpina valla tunnustuse avaldamise kord II lugemine (abivallavanem) 5. Räpina …
dets. 11 kell 15:00 – 16:00 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakorra projekt: 1. Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallasekretär) 2. Räpina valla 2019. aasta eelarve (finantsosakonna juhataja) 3. Sisend 2019. a komisjoni tegevuskavasse (komisjoni esimees) 4. Järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
dets. 12 kell 15:30 – 16:30 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakorra projekt: 1. Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallasekretär) 2. Asustusjaotuse muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 3. Räpina valla 2019. aasta eelarve II lugemine (finantsosakonna juhataja) 4. Järgmisest koosolekust
dets. 12 kell 17:00 – 18:00 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakorra projekt: 1. Räpina valla 2019. aasta eelarve II lugemine (finantsosakonna juhataja) 2. Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallasekretär) 3. Esindajate nimetamine Räpina valla preemiate andmise hindamiskomisjoni (komisjoni esimees) 4. …
dets. 13 kell 15:30 – 16:30 Räpina Vallavolikogu saal
Päevakorra projekt: 1. Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallasekretär) 2. Asustusjaotuse muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 3. Detailplaneeringu menetlustähtaja pikendamine – Ausamba pargi DP (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 4. Projekti „Räpina valla …
Back to top button
jaga
Close
Close