Räpina valla sündmuste kalender

juuni 8 kell 17:00 – 18:15 Räpina Valla Kultuurikeskus
juuni 8 kell 19:00 – 20:00 Räpina Valla Kultuurikeskus
juuni 9 kell 14:00 – 15:00 Volikogu saal, ruum 204
Päevakorra projekt: Ülevaade AS Räpina Haigla poolt osutatava koduhooldusteenuse toimimisest (AS Räpina Haigla esindajad) Määruste kehtetuks tunnistamine (vallasekretär) Räpina valla 2020. aasta I lisaeelarve (finantsjuht) Komisjoni 2020. aasta tööplaani läbivaatamine ja muudatuste tegemine (komisjoni esimees) …
juuni 9 kell 15:30 – 16:30 Volikogu saal, ruum 204
  Päevakorra projekt: Räpina valla 2020. aasta I lisaeelarve (finantsjuht) Räpina valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsjuht) Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
juuni 10 kell 09:00 – 10:30 Volikogu ruum 204
Päevakorra projekt: Räpina valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsjuht) Räpina valla 2020. aasta I lisaeelarve (finantsjuht) Räpina staadioni ehituse kulg (abivallavanem) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust
juuni 10 kell 15:00 – 16:00 Räpina sadam
Päevakorra projekt: Räpina sadama uue teenindushoone külastus (volikogu esimees) Kinnisasja koormamine (taristuspetsialist) Räpina valla jäätmehoolduseeskirja täiendav arutelu (hangete- ja keskkonnaspetsialist, abivallavanem) Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
juuni 10 kell 16:00 – 18:00 Zoom keskkond
Päevakorra projekt: Räpina valla Keskraamatukogu direktor Ester Nagland annab ülevaate oma tööst valla raamatukogude juhtimisega seoses Ülevaade valla haridusasutuste tööst ja toimimisest (haridus- ja noorsootööspetsialist) Euroopa kultuuripealinn 2024 Tartu – Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots ettekanne …
juuni 17 kell 15:30 – 17:00 Loomemaja saal
 
juuni 20 kell 10:00 – 16:00 Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum
Tähistame Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi 25. tegutsemisaastat ning eriolukorra järgset muuseumi külastajatele taasavamist! 20. maist 30. septembrini on muuseum avatud T – L kell 10-16. Muuseumipäeva programm: tasuta jalutuskäigud Sillapää lossi ümbruses ja pargis muuseumiõpetaja …
Back to top button
jaga
Close
Close