Räpina valla sündmuste kalender

okt. 10 kell 15:30 – 17:00 Volikogu saal
Päevakorra projekt: Vallavara võõrandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Vallasasja omandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)  
okt. 10 kell 17:00 Räpina Muusikakooli saal
Esinevad Räpina Muusikakooli õpilased. Kontsert kõigile tasuta!
okt. 11 kell 16:00 – 18:00 Räpina Ühisgümnaasium
Päevakorra projekt: Vallavara võõrandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Vallasasja omandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Ülevaade Räpina ÜG hoone energiaauditist (majandusvaldkonna abivallavanem) Räpina ÜG külastus (kooli direktor) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
okt. 12 kell 15:00 – 16:30 EELK Räpina Miikaeli Koguduse päevakeskus
Päevakorra projekt: Räpina EELK Miikaeli koguduse diakooniamaja/päevakeskuse külastus Räpina EELK Miikaeli koguduse pastoraadi külastus Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)  
okt. 12 kell 17:00 – 19:30 Volikogu saal
Päevakorra projekt: Räpina Vallavolikogu 21.04.2021 määruse nr 5 “Räpina valla preemiate andmise kord” muutmine (kultuuri- ja sporditööspetsialist) Ülevaade Räpina valla raamatukogude küsitlustulemustest, arutelu ning muu teemakohane info (Räpina valla Keskraamatukogu juhataja) Jooksvad küsimused ja järgmisest …
okt. 13 kell 15:00 Võõpsu raamatukogus
okt. 13 kell 18:00 – 19:30 Räpina Valla Kultuurikeskus
okt. 14 kell 19:00 – 21:00 Ruusa kultuurimaja
Autor Aldo Nicolaj(1920–2004)on oma kodumaal tänaseni väga produktiivne ja populaarne dramaturg. Tema näidendeid on lavastud kõikjal ül Euroopa .Näidendit „Veidikeõrnust“(orig „Perunpo’ ditenerezza“)mängiti ka alates 2008.a Tallinna Vene teatris. Poolvillaste näppu sattus näidend 2020.a sügisel, eesti …
Back to top button
jaga
Close
Close