Räpina valla sündmuste kalender

dets. 19 kell 15:30 – 17:00
15:30
Päevakorra projekt: 1. Volikogu esimehe informatsioon 2. Vallavanema informatsioon 3. Esindajate nimetamine Räpina valla preemiate andmise hindamiskomisjoni (haridus- ja kultuurikomisjoni esimees) 4. Projekti „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine” omafinantseeringu tagamine (arendusspetsialist) 5. Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallasekretär) 6. Asustusjaotuse muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist) 7. …
volikogu saal