Räpina valla sündmuste kalender

juuni 8 kell 19:00 – 20:00
19:00
Räpina Valla Kultuurikeskus
juuni 9 kell 14:00 – 15:00
14:00
Päevakorra projekt: Ülevaade AS Räpina Haigla poolt osutatava koduhooldusteenuse toimimisest (AS Räpina Haigla esindajad) Määruste kehtetuks tunnistamine (vallasekretär) Räpina valla 2020. aasta I lisaeelarve (finantsjuht) Komisjoni 2020. aasta tööplaani läbivaatamine ja muudatuste tegemine (komisjoni esimees) …
Volikogu saal, ruum 204
juuni 9 kell 15:30 – 16:30
15:30
  Päevakorra projekt: Räpina valla 2020. aasta I lisaeelarve (finantsjuht) Räpina valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsjuht) Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Volikogu saal, ruum 204
juuni 10 kell 09:00 – 10:30
09:00
Päevakorra projekt: Räpina valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsjuht) Räpina valla 2020. aasta I lisaeelarve (finantsjuht) Räpina staadioni ehituse kulg (abivallavanem) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust
Volikogu ruum 204
juuni 10 kell 15:00 – 16:00
15:00
Päevakorra projekt: Räpina sadama uue teenindushoone külastus (volikogu esimees) Kinnisasja koormamine (taristuspetsialist) Räpina valla jäätmehoolduseeskirja täiendav arutelu (hangete- ja keskkonnaspetsialist, abivallavanem) Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Räpina sadam
juuni 10 kell 16:00 – 18:00
16:00
Päevakorra projekt: Räpina valla Keskraamatukogu direktor Ester Nagland annab ülevaate oma tööst valla raamatukogude juhtimisega seoses Ülevaade valla haridusasutuste tööst ja toimimisest (haridus- ja noorsootööspetsialist) Euroopa kultuuripealinn 2024 Tartu – Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots ettekanne …
Zoom keskkond
13:00
Kontsert toimub piknikuvormis, istumise alus endal kaasa võtta.
Koiva maja tagahoovis
Back to top button
jaga
Close
Close