Räpina valla sündmuste kalender

dets. 8 kell 10:00 – 14:00
10:00
Viluste PK aula
dets. 9 kell 13:45 – 14:45
13:45
Mehikoorma Põhikool
dets. 9 kell 15:30 – 17:00
15:30
  Päevakorra projekt: Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht) Räpina Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 13 „Räpina Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine (vallasekretär) Räpina Vallavolikogu 31.10.2017 määruse nr 10 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste …
Volikogu ruum 204
dets. 10 kell 17:00 – 19:00
17:00
Päevakorra projekt: Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht) Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks eraldatud vahendite kasutamise kord (sotsiaalhoolekandespetsialist) Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 1-2/12 “Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord” …
Volikogu ruum 204
dets. 11 kell 15:00 – 16:00
15:00
Päevakorra projekt: Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht) Vallavara võõrandamine (abivallavanem) Mitterahaline sihtfinantseerimine (abivallavanem) Omafinantseeringu tagamine (abivallavanem) Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Volikogu ruum 204
Back to top button
Close
Close