Räpina valla sündmuste kalender

dets. 9 kell 13:45 – 14:45
13:45
Mehikoorma Põhikool
dets. 9 kell 15:30 – 17:00
15:30
  Päevakorra projekt: Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht) Räpina Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 13 „Räpina Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine (vallasekretär) Räpina Vallavolikogu 31.10.2017 määruse nr 10 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste …
Volikogu ruum 204
dets. 10 kell 16:00
16:00
Muumide, Sipsikute ja Tibude rühmade lastele ja lapsevanematele. Esinevad EELK Räpina Miikaeli koguduse õpetaja Urmas Nagel ja Muumide ning Sipsikute rühma lapsed.
Räpina Lasteaed Vikerkaa
dets. 10 kell 17:00 – 19:00
17:00
Päevakorra projekt: Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht) Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks eraldatud vahendite kasutamise kord (sotsiaalhoolekandespetsialist) Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 1-2/12 “Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord” …
Volikogu ruum 204
dets. 11 kell 15:00 – 16:00
15:00
Päevakorra projekt: Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht) Vallavara võõrandamine (abivallavanem) Mitterahaline sihtfinantseerimine (abivallavanem) Omafinantseeringu tagamine (abivallavanem) Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Volikogu ruum 204
dets. 11 kell 16:00
16:00
Õnneseente ja Mõmmide rühmade lastele ja lapsevanematele. Esinevad Õnneseente ja Mõmmide rühmade lapsed ning Räpina Loomemaja lauluringi lapsed õp. Marika Aruküla juhendamisel.
Räpina Lasteaed Vikerkaar
dets. 11 kell 17:00 – 19:00
17:00
Päevakorra projekt: Hea kodu päevade raames Räpinas rammumeeste võistluse Eesti karikaetapi läbiviimise arutelu (P. Sibul) Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht) Räpina valla noorsootöö korralduse arutelu (vallavanem) Järgmisest koosolekust ja jooksvad küsimused (komisjoni …
Volikogu saal, ruum 204
dets. 12 kell 16:00
16:00
Krõllide ja Lepatriinude rühmade lastele ja lapsevanematele. Esinevad Krõllide ja Lepatriinude rühmade lapsed ning Räpina naisansambel Fanni.
Räpina Lasteaed Vikerkaar
Back to top button
Close
Close