Räpina valla sündmuste kalender

okt. 10 kell 15:30 – 17:00
15:30
Päevakorra projekt: Vallavara võõrandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Vallasasja omandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)  
Volikogu saal
okt. 10 kell 17:00
17:00
Esinevad Räpina Muusikakooli õpilased. Kontsert kõigile tasuta!
Räpina Muusikakooli saal
okt. 11 kell 16:00 – 18:00
16:00
Päevakorra projekt: Vallavara võõrandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Vallasasja omandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Ülevaade Räpina ÜG hoone energiaauditist (majandusvaldkonna abivallavanem) Räpina ÜG külastus (kooli direktor) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Räpina Ühisgümnaasium
okt. 12 kell 15:00 – 16:30
15:00
Päevakorra projekt: Räpina EELK Miikaeli koguduse diakooniamaja/päevakeskuse külastus Räpina EELK Miikaeli koguduse pastoraadi külastus Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)  
EELK Räpina Miikaeli Koguduse päevakeskus
okt. 12 kell 17:00 – 19:30
17:00
Päevakorra projekt: Räpina Vallavolikogu 21.04.2021 määruse nr 5 “Räpina valla preemiate andmise kord” muutmine (kultuuri- ja sporditööspetsialist) Ülevaade Räpina valla raamatukogude küsitlustulemustest, arutelu ning muu teemakohane info (Räpina valla Keskraamatukogu juhataja) Jooksvad küsimused ja järgmisest …
Volikogu saal
18:00
Räpina Valla Kultuurikeskus
19:00
Autor Aldo Nicolaj(1920–2004)on oma kodumaal tänaseni väga produktiivne ja populaarne dramaturg. Tema näidendeid on lavastud kõikjal ül Euroopa .Näidendit „Veidikeõrnust“(orig „Perunpo’ ditenerezza“)mängiti ka alates 2008.a Tallinna Vene teatris. Poolvillaste näppu sattus näidend 2020.a sügisel, eesti …
Ruusa kultuurimaja
Back to top button
jaga
Close
Close