Räpina valla sündmuste kalender

okt. 10 kell 15:30 – 17:00
15:30
Päevakorra projekt: Vallavara võõrandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Vallasasja omandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)  
Volikogu saal
okt. 11 kell 16:00 – 18:00
16:00
Päevakorra projekt: Vallavara võõrandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Vallasasja omandamine (majandusvaldkonna abivallavanem) Ülevaade Räpina ÜG hoone energiaauditist (majandusvaldkonna abivallavanem) Räpina ÜG külastus (kooli direktor) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Räpina Ühisgümnaasium
okt. 12 kell 15:00 – 16:30
15:00
Päevakorra projekt: Räpina EELK Miikaeli koguduse diakooniamaja/päevakeskuse külastus Räpina EELK Miikaeli koguduse pastoraadi külastus Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)  
EELK Räpina Miikaeli Koguduse päevakeskus
okt. 12 kell 17:00 – 19:30
17:00
Päevakorra projekt: Räpina Vallavolikogu 21.04.2021 määruse nr 5 “Räpina valla preemiate andmise kord” muutmine (kultuuri- ja sporditööspetsialist) Ülevaade Räpina valla raamatukogude küsitlustulemustest, arutelu ning muu teemakohane info (Räpina valla Keskraamatukogu juhataja) Jooksvad küsimused ja järgmisest …
Volikogu saal
okt. 21 kell 13:00 – 20:00
13:00
Mehikoorma seltsikeskus
nov. 9 kell 12:00 – 14:30
12:00
Eesti Rahvapärimuse Kool viib läbi laste ja noorte pärimusprogrammi. Teemad: “Viis villast, kuus kullast, seitse sulaselget” “Mart käib üle maa”
Mehikoorma seltsikeskus
Back to top button
jaga
Close
Close