Räpina valla sündmuste kalender

E T K N R L P
1
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek 16:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
juuni 1 kell 16:00 – 17:30
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ Volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: AS Räpina Haigla poolt osutatavate teenuste arendamine ja mitmekesistamine (AS Räpina Haigla juhatuse esimees) Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
2
3
4
5
6
7
Revisjonikomisjoni koosolek 15:00
Revisjonikomisjoni koosolek
juuni 7 kell 15:00 – 15:30
Revisjonikomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Räpina valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsjuht) Räpina valla 2021. aasta I lisaeelarve (finantsjuht) Jooksvad küsimused (komisjoni esimees)
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 15:30
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
juuni 7 kell 15:30 – 17:00
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek @ Volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Räpina Vallavolikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine (vallasekretär) Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine (vallasekretär) Räpina valla 2021. aasta I lisaeelarve (finantsjuht) Räpina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 (abivallavanem) Jooksvad küsimused ja järgmisest …
8
9
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek 14:30
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek
juuni 9 kell 14:30 – 16:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek @ Volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Räpina valla 2021. aasta I lisaeelarve (finantsjuht) Räpina valla jäätmekava aastateks 2021-2026 (abivallavanem) Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek 16:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek
juuni 9 kell 16:00 – 18:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek @ Räpina Loomemaja I korruse saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Räpina valla 2021. aasta I lisaeelarve (finantsjuht) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded (kultuuri- ja sporditööspetsialist) Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees) Alates 17.15 Kohtumine Räpina valla külade esindajatega – arutelu teemal …
10
11
12
13
14
15
16
Räpina Vallavolikogu istung 15:30
Räpina Vallavolikogu istung
juuni 16 kell 15:30 – 17:30
Räpina Vallavolikogu istung @ Räpina Valla Kultuurikeskuse saalis | Räpina | Põlva maakond | Eesti
Päevakorra projekt: Volikogu esimehe informatsioon Vallavanema informatsioon Ülevaade valla teede olukorrast ja kavandatud tegevustest 2021. aastal Ettekandja: taristuspetsialist Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine Ettekandja: vallasekretär Räpina Vallavolikogu liikmete arvu ja mandaatide määramine ning valimisringkonna …
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Back to top button
jaga
Close
Close