Räpina valla sündmuste kalender

nov.
14
K
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
nov. 14 kell 15:00 – 16:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ volikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. Kohtumine Kagu politseijaoskonna Põlva maakonna piirkonnavanema Katrin Satsiga ja Räpina Ühisgümnaasiumi psühholoogi Airene Vaike Kumariga.
2. Räpina valla preemiate andmise kord II lugemine (abivallavanem)
3. Räpina valla tunnustuse avaldamise kord II lugemine (abivallavanem)
4. Leevi Hooldekodu põhimäärus (sotsiaalhoolekandespetsialist)
5. Räpina valla 2019. aasta eelarve (finantsosakonna juhataja)
6. Järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek
nov. 14 kell 17:00 – 18:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. Ettepanekud seoses huvikoolide õppetasuga (komisjoni esimees)
2. Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 otsuse nr 83 “Räpina Vallavolikogu esindaja nimetamine üldhariduskooli hoolekogusse” muutmine (abivallavanem)
3. Räpina valla preemiate andmise kord II lugemine (abivallavanem)
4. Räpina valla tunnustuse avaldamise kord II lugemine (abivallavanem)
5. Räpina valla 2019. aasta eelarve (finantsosakonna juhataja)
6. Järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)

nov.
15
N
Revisjonikomisjoni koosolek
nov. 15 kell 08:30 – 09:30
Revisjonikomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. 2018. a eelarve täitmise analüüs ja võrdlemine uue aasta eelarve projektiga
2. Järgmisest koosolekust

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
nov. 15 kell 15:30 – 16:30
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. Detailplaneeringu menetlustähtaja pikendamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
2. Asustusjaotuse muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
3. Räpina valla preemiate andmise kord II lugemine (abivallavanem)
4. Räpina valla tunnustuse avaldamise kord II lugemine (abivallavanem)
5. Räpina valla 2019. aasta eelarve (finantsosakonna juhataja)
6. Järgmisest koosolekust

nov.
29
N
Räpina Spordikooli lastevanemate koosolek
nov. 29 kell 17:30
dets.
11
T
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
dets. 11 kell 15:00 – 16:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallasekretär)
2. Räpina valla 2019. aasta eelarve (finantsosakonna juhataja)
3. Sisend 2019. a komisjoni tegevuskavasse (komisjoni esimees)
4. Järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)

dets.
12
K
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek
dets. 12 kell 15:30 – 16:30
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallasekretär)
2. Asustusjaotuse muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
3. Räpina valla 2019. aasta eelarve II lugemine (finantsosakonna juhataja)
4. Järgmisest koosolekust

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek
dets. 12 kell 17:00 – 18:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. Räpina valla 2019. aasta eelarve II lugemine (finantsosakonna juhataja)
2. Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallasekretär)
3. Esindajate nimetamine Räpina valla preemiate andmise hindamiskomisjoni (komisjoni esimees)
4. Järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)

dets.
13
N
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
dets. 13 kell 15:30 – 16:30
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:
1. Räpina valla ametiasutuse Räpina Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (vallasekretär)
2. Asustusjaotuse muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
3. Detailplaneeringu menetlustähtaja pikendamine – Ausamba pargi DP (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
4. Projekti „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine” omafinantseeringu tagamine (arendusspetsialist)
5. Põlvamaa arengustrateegia 2035+ (arendusspetsialist)
6. Räpina Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 2 “Räpina valla finantsjuhtimise kord” muutmine (finantsosakonna juhataja)
7. Räpina valla 2019. aasta eelarve II lugemine (finantsosakonna juhataja)
8. Järgmisest koosolekust

märts
26
T
Spordikooli hoolekogu koosolek
märts 26 kell 17:30
Back to top button
jaga
Close
Close