Räpina valla sündmuste kalender

juuni
8
E
Film “Fred Jüssi. Olemise ilu”
juuni 8 kell 19:00 – 20:00
juuni
9
T
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
juuni 9 kell 14:00 – 15:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ Volikogu saal, ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Ülevaade AS Räpina Haigla poolt osutatava koduhooldusteenuse toimimisest (AS Räpina Haigla esindajad)
 2. Määruste kehtetuks tunnistamine (vallasekretär)
 3. Räpina valla 2020. aasta I lisaeelarve (finantsjuht)
 4. Komisjoni 2020. aasta tööplaani läbivaatamine ja muudatuste tegemine (komisjoni esimees)
 5. Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
juuni 9 kell 15:30 – 16:30
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek @ Volikogu saal, ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

 

Päevakorra projekt:

 1. Räpina valla 2020. aasta I lisaeelarve (finantsjuht)
 2. Räpina valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsjuht)
 3. Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
juuni
10
K
Revisjonikomisjoni koosolek
juuni 10 kell 09:00 – 10:30
Revisjonikomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Räpina valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (finantsjuht)
 2. Räpina valla 2020. aasta I lisaeelarve (finantsjuht)
 3. Räpina staadioni ehituse kulg (abivallavanem)
 4. Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek
juuni 10 kell 15:00 – 16:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek @ Räpina sadam | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Räpina sadama uue teenindushoone külastus (volikogu esimees)
 2. Kinnisasja koormamine (taristuspetsialist)
 3. Räpina valla jäätmehoolduseeskirja täiendav arutelu (hangete- ja keskkonnaspetsialist, abivallavanem)
 4. Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Haridus- ja kultuurikomisjoni e-koosolek
juuni 10 kell 16:00 – 18:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni e-koosolek @ Zoom keskkond | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Räpina valla Keskraamatukogu direktor Ester Nagland annab ülevaate oma tööst valla raamatukogude juhtimisega seoses
 2. Ülevaade valla haridusasutuste tööst ja toimimisest (haridus- ja noorsootööspetsialist)
 3. Euroopa kultuuripealinn 2024 Tartu – Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots ettekanne
 4. Ülevaade Räpina valla suvistest kultuuriüritustest ja -sündmustest, plaanidest, muudatustest (Räpina valla kultuuriasutuste juhatajad)
 5. Räpina valla 2020. aasta I lisaeelarve (finantsjuht)
 6. Järgmisest koosolekust ja jooksvad küsimused (komisjoni esimees)
juuni
13
L
Loomemaja lauluringi solistide kevadkontsert
juuni 13 kell 13:00

Kontsert toimub piknikuvormis, istumise alus endal kaasa võtta.

juuni
17
K
Räpina Vallavolikogu istung
juuni 17 kell 15:30 – 17:00
Back to top button
jaga
Close
Close