Räpina valla sündmuste kalender

veebr.
19
E
EV 100 juubelinädal
veebr. 19 – veebr. 23 Terve päev
veebr.
21
K
Teater Sõber
veebr. 21 kell 15:15 – 16:15
Räpina Vallavolikogu istung
veebr. 21 kell 15:30 – 17:00
Räpina Vallavolikogu istung @ Räpina Vallavolikogu saal | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakord:
1. MTÜ Peipsimaa Turism esindaja informatsioon (MTÜ Peipsimaa Turism juhatuse liige Kadi Ploom)
2. Volikogu esimehe informatsioon
3. Vallavanema informatsioon
4. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine (vallavanem)
5. Revisjonikomisjoni 2018. a tööplaan (revisjonikomisjoni esimees)
6. Räpina Vallavolikogu 23.11.2016 otsuse nr 72 “Maa tasuta kasutusse andmine” muutmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
7. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine (hangete- ja keskkonnaspetsialist)
8. Räpina valla 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava (haridus- ja noorsootööspetsialist)
9. Noorte huvitegevuse toetamise kord (haridus- ja noorsootööspetsialist)
10. Haridus- ja noorsootöö valdkonna õigusaktides vallavolikogu pädevusse antud ülesannete delegeerimine (haridus- ja noorsootööspetsialist)
11. Räpina valla 2018. aasta eelarve II lugemine (finantsosakonna juhataja)
12. Räpina valla põhimäärus (vallasekretär)
13. Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 14 „Räpina Vallavalitsuse põhimäärus” muutmine (vallasekretär)
14. Veriora Vallavolikogu 21.02.2013 määruse nr 8 „Valla ametiautode kasutamine ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord” kehtetuks tunnistamine (vallasekretär)
15. Järgmisest istungist (volikogu esimees)

veebr.
22
N
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsert-aktus
veebr. 22 kell 18:00
veebr.
23
R
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine Mehikoormas
veebr. 23 kell 11:00
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine Mehikoormas @ Mehikoorma kirikla | Mehikoorma | Tartu maakond | Eesti

11.00 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsert-jumalateenistus Mehikoorma kiriklas
Pärast kontserti asetatakse pärg Vabadussõjas langenutele

Kogu 23. veebruari vältel on Mehikoorma Põhikoolis avatud joonistustööde näitus “Eesti Vabariik 100”.

 

Räpina Ühisgümnaasiumi Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus
veebr. 23 kell 11:00
Ruusa PK Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsert-aktus
veebr. 23 kell 12:00
Teemaõhtu: Eesti Vabariik 100
veebr. 23 kell 18:00