Räpina valla sündmuste kalender

dets.
8
P
Jõululaat Vilustes
dets. 8 kell 10:00 – 14:00
dets.
9
E
Pirukalaat
dets. 9 kell 13:45 – 14:45
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
dets. 9 kell 15:30 – 17:00
dets.
10
T
Jõululaat Räpina Ühisgümnaasiumis
dets. 10 kell 08:45 – 12:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
dets. 10 kell 17:00 – 19:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht)
 2. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks eraldatud vahendite kasutamise kord (sotsiaalhoolekandespetsialist)
 3. Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 1-2/12 “Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord” muutmine (sotsiaalhoolekandespetsialist)
 4. Komisjoni 2020. aasta tööplaani arutelu (komisjoni esimees)
 5. Järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
dets.
11
K
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek
dets. 11 kell 15:00 – 16:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht)
 2. Vallavara võõrandamine (abivallavanem)
 3. Mitterahaline sihtfinantseerimine (abivallavanem)
 4. Omafinantseeringu tagamine (abivallavanem)
 5. Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek
dets. 11 kell 17:00 – 19:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek @ Volikogu saal, ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Hea kodu päevade raames Räpinas rammumeeste võistluse Eesti karikaetapi läbiviimise arutelu (P. Sibul)
 2. Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht)
 3. Räpina valla noorsootöö korralduse arutelu (vallavanem)
 4. Järgmisest koosolekust ja jooksvad küsimused (komisjoni esimees)
dets.
13
R
Lusikapidu
dets. 13 kell 15:00
Lusikapidu @ Räpina aianduskooli saalis | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Vallavanema ja volikogu esimehe pidulik vastuvõtt 2018. aasta lõpus ja kuni 31. oktoobrini 2019 sündinud lastele ja nende vanematele.

Oodatakse osalejaid kutsete alusel. Kutsed on saadetud lapse sissekirjutuse järgsele aadressile.

dets.
15
P
Kringli valmistamise õpituba
dets. 15 kell 10:00 – 13:30
Back to top button
Close
Close