Räpina valla sündmuste kalender

dets.
8
P
Jõululaat Vilustes
dets. 8 kell 10:00 – 14:00
dets.
9
E
Pirukalaat
dets. 9 kell 13:45 – 14:45
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
dets. 9 kell 15:30 – 17:00
dets.
10
T
Jõululaat Räpina Ühisgümnaasiumis
dets. 10 kell 08:45 – 12:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
dets. 10 kell 17:00 – 19:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

  1. Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht)
  2. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks eraldatud vahendite kasutamise kord (sotsiaalhoolekandespetsialist)
  3. Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 1-2/12 “Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord” muutmine (sotsiaalhoolekandespetsialist)
  4. Komisjoni 2020. aasta tööplaani arutelu (komisjoni esimees)
  5. Järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
dets.
11
K
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek
dets. 11 kell 15:00 – 16:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

  1. Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht)
  2. Vallavara võõrandamine (abivallavanem)
  3. Mitterahaline sihtfinantseerimine (abivallavanem)
  4. Omafinantseeringu tagamine (abivallavanem)
  5. Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Back to top button
Close
Close