Räpina valla sündmuste kalender

dets.
9
E
Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek
dets. 9 kell 15:30 – 17:00
dets.
10
T
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
dets. 10 kell 17:00 – 19:00
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht)
 2. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks eraldatud vahendite kasutamise kord (sotsiaalhoolekandespetsialist)
 3. Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 1-2/12 “Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord” muutmine (sotsiaalhoolekandespetsialist)
 4. Komisjoni 2020. aasta tööplaani arutelu (komisjoni esimees)
 5. Järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
dets.
11
K
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek
dets. 11 kell 15:00 – 16:00
Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek @ Volikogu ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht)
 2. Vallavara võõrandamine (abivallavanem)
 3. Mitterahaline sihtfinantseerimine (abivallavanem)
 4. Omafinantseeringu tagamine (abivallavanem)
 5. Jooksvad küsimused ning järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek
dets. 11 kell 17:00 – 19:00
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek @ Volikogu saal, ruum 204 | Räpina | Põlva maakond | Eesti

Päevakorra projekt:

 1. Hea kodu päevade raames Räpinas rammumeeste võistluse Eesti karikaetapi läbiviimise arutelu (P. Sibul)
 2. Räpina valla 2020. aasta eelarve II lugemine (finantsjuht)
 3. Räpina valla noorsootöö korralduse arutelu (vallavanem)
 4. Järgmisest koosolekust ja jooksvad küsimused (komisjoni esimees)
dets.
18
K
Räpina Vallavolikogu istung
dets. 18 kell 15:30 – 17:30
Back to top button
Close
Close