Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Aeg:
12. sept. 2023 kell 08:00 – 10:00
2023-09-12T08:00:00+03:00
2023-09-12T10:00:00+03:00
Koht:
Volikogu saal
Kooli 1
Räpina, 64505 Põlva maakond
Eesti
Kontaktinfo:
Kalle Laht
+372 503 7176

Päevakorra projekt:

  1. Räpina valla arengukava 2035+ (vallavanem)
  2. Räpina linnas Võhandu tn 16 ja Võhandu tn 23 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
  3. Reaalservituudi seadmine ja kinnisasja tasuta võõrandamine (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
  4. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine (majandusvaldkonna abivallavanem)
  5. Asustusjaotuse muutmine_Pihosi – ülevaade hetkeolukorrast (planeeringute- ja maakorraldusespetsialist)
  6. Räpinas Rahu tn 15 maja saatus_arutelu (majandusvaldkonna abivallavanem)
  7. Jooksvad küsimused ja järgmisest koosolekust (komisjoni esimees)
Back to top button
jaga
Close
Close